Stavy měřičů studené vody nahlásit

Dle dohody nahlásit stav měřiče p. Zemlákové na email stanazeml@post.cz vždy k:

 • 31.1.
 • 30.4.
 • 31.7.
 • 31.10.

Poté bude rozúčtováno a p. Zemláková pošle částku k uhrazení na účet společenství 156953131 / 0300.

Rubriky: Obecné informace | Napsat komentář

Cenová nabídka na dodělání střech nad garážemi

Rubriky: Střecha | Napsat komentář

Pronájem bytu

Dobrý den,

tímto dávám všem na vědomí, že jsem svůj byt dal k pronájmu p. Novákové od 21.7.2019. Bydlet bude s 3 letým synem a přítelem (povoláním zedník, tak možná můžete využít ke svým potřebám v bytech nebo domě) 🙂

Garáž jsem si nechal ke svému užívání.

Kdyby jste zaznamenali nějaké problémy, které by bylo nutno s nájemníky řešit, dejte mi prosím vědět.

Děkuji

Miroslav Gajda

Rubriky: Obecné informace | Napsat komentář

Dokončení střechy a doplatek

Dobrý den všem!

S radostí vás mohu informovat, že oprava-výměna střechy je dokončena. Dnes 23.10.2018 jsme podepsali předávací protokol po převzetí a kontrole díla zástupcem fy Satjam a mne s manželem. Protokol o převzetí, rozpis prací a materiálu s cenou a faktury vč. certifikátů (záruky) jsou k nahlédnutí ev. okopírování u nás. Rovněž byl p. Bajgarem veden stavební deník a ten nám také předal.

Celková cena díla činí 1.092.067,- Kč. (Navýšení rozpočtu o cca 46.000,- Kč vznikl zakoupením a namontováním kompletně celého okapového systému a hromosvodů). Po odečtení záloh a zaokrouhlení zbývá na každou bytovou jednotku doplatit 65.000,- Kč. Splatnost faktury je 2.11.2018. Prosím tedy o zaslání této částky na účet družstva nejpozději do 31.10.2018.

Budete-li mít dotazy nebo zájem o dokumentaci, přijďte, prosím, osobně kdykoliv.

J.Malantová

Rubriky: Střecha | Napsat komentář

Parkování u garáží

Neparkujte prosím svá vozidla u zdi za garážema. Při vší snaze do garáže nezajedu, neboť musím najíždět těsně kolem zdi. Děkuji Zemlák

Rubriky: Obecné informace | Napsat komentář

Smlouva a financování střechy

Dobrý den, na schůzce s panem Bajgarem za přítomnosti mého manžela a pana Gajdy jsme projednali návrh na uzavření smlouvy a financování střechy. Smlouvu jsme následující den podepsali (p.Bajgar a já za družstvo) – je k nahlédnutí u Malantů a rovněž cenová nabídka, která činí 1 046 000 Kč vč. oken. Okna bylo třeba urychleně objednat kvůli zdražení a  rovněž materiál na střechu se musí objednávat hlavně kvůli časovému rozvržení prací. Pan Bajgar si zálohovou fakturou vyžádal 600.000 Kč, které jsem mohla uvolnit z účtu a dalších 100.000 Kč bude potřebovat do 1.8. S penězi na účtu potřebujeme dodat 14.000 Kč od každé byt. jednotky ( zašlete, prosím na účet družstva do 31.7.). Financování musí schválit členská schůze, kterou svolám co nejdříve. Doplatek za práci dostane pan Bajgar až po předání díla bez závad. Sám si určil konečný termín 30.9.2018. Máte-li k mému postupu výhrady, sdělte mi je raději osobně. Přeji nám všem, ať se to podaří a máme na dlouho? klid. J.Malantová

Rubriky: Obecné informace | Napsat komentář

Zpráva o hospodaření družstva za r. 2017

Pokladna :    zůst. k 31.12.17  2.334,-

Účet : zůst. k 31.12.17       538.374,84       

příjem : členové       144.000,-

úrok                       48,94

výdej :    plyn                19.935,-

elektro             5.120,-

revize               1.320,-

okapy               3.746,-

pojištění          8.599,-

Internet              514,-

banka              1.772,-

režie                   749,-

Výdaje celkem za r. 2017      41.755,-

zpracovala pí Mietlová

Rubriky: Obecné informace | Napsat komentář

Zápis ze schůze družstva konané dne 7. 1. 2018

Program schůze : 1. Poděkování pí Mietlové za celoroční práci pro dům ( částku 200,- od všech majitelů prosím o zaplacení do mých rukou), předáno 1.000,- Kč

2. Okna – seřízení objedná p. Gajda, k realizace dojde až na jaře 2018 a práci si uhradí každý majitel bytu sám (ev. výměna skel bude zvažována na příští schůzi)

3. Zateplení stropů chodeb v suterénu, kolárny a arkýřů zatím neschváleno, v tomto roce nebudeme realizovat

4. Vzhledem k navýšení částky nutné na výměnu střechy budeme muset požádat o úvěr, o němž budeme jednat na příštích schůzích, ale z téhož důvodu je nutno urychleně změnit formu správy domu z družstva na společenství vlastníků (již schváleno a je v jednání) a navýšit částku do fondu oprav o 1.000,- Kč a to od února 2018 (schváleno schůzí)

5. Úklid externí firmou schválen a již objednán (dnes) a to od tohoto týdne, smlouva bude uzavřena od 1.1.2018, ale první týden nebude účtován. Pravděp. bude prováděn každou středu

Zapsala 8.1.2018 J.Malantová

Rubriky: Obecné informace | Komentáře: 3

Cenová nabídka na úklid společných prostor

Oslovil jsem firmu, která uklízí vedlejší vchod, ať máme cenovou představu, pro případné rozhodování.

Cenová nabídka – úklid

REFERENCE

Rubriky: Obecné informace | Napsat komentář

Schůze družstva

Návrh termínu: Neděle, 12.11.2017 od 18 hodin
Kde: 
Sušárna
Body k projednání
 (pouze předběžně – svoje další návrhy posílejte na mir.gajda@gmail.com, ať můžu dopsat):

 1. Plastová okna – dle vyjádření technika, není nutné měnit (vyhozené peníze), pouze promazat, seřídit, opravná sada, krytky pantů. A tam kde profukuje mezi zdi a oknem, tak vyspravit. Seřízení a údržba se mají provádět aspoň co 2 roky, ale asi nedělal nikdo.
 2. Oprava střechy – alternativa pokud nechceme brát úvěr (oprava jedné poloviny z vlastních zdrojů, společně se sousedním domem, a až se dodělají vikýře, tak dodělání druhé poloviny s tím, že si zvedneme zálohy do fondu a zafinancujeme také sami.)
 3. Vyjádření k vikýřům a terase ve 3. NP – na základě vizualizace od projektantů
 4. Náklady na vizualizaci, projekt a realizaci si hradí majitelé podkrovních bytů sami.
 5. Opět projednat zateplení sklepů.
 6. V případě, že nebudeme potřebovat financování od bank, fungovat dále na družstvo bez byrokracie ohledně SVJ? Nebo změnit i tak, ať máme právně v pořádku?
 7. Co se týká správy SVJ, kontaktoval jsem firmu, která se zabývá účtováním malých SVJ a počítají si cca 150 Kč na jednotku / měsíc, vč. hlídání všech termínů revizí a nabídek firem, které se tím zabývají + právní servis. Prostě dělají vše.
 8. Zvednout zálohy na opravy, ať máme na financování vlastními zdroji?
 9. Úklid domu externí firmou? Kalkulaci nechám zpracovat do termínu schůze.

  Prosím o další podněty na probrání…

Rubriky: Obecné informace | Komentáře: 2